Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Nevi değişikliği durumunda defter oluşturma ve GİB’e berat iletimi nasıl olacaktır? 

e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA adresine posta yoluyla bildirmesi, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

- Yeni vergi kimlik numarası için talep edilen mali mührün mükellefin eline ulaşması ile birlikte http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html web sitesinden yeni kimlik numarası için elektronik defter başvurusu yapılmalıdır.

- Başvuru da elektronik defter başlangıç tarihi, en erken bir sonraki izleyen ay olarak seçilmekte yani nevi değişikliğinin olduğu tescil tarihi e-Defter başlangıç tarihi olarak seçilememektedir. Yeni nevi’nin elektronik defter başlangıç tarihinin, tescil tarihine çekilebilmesi için elektronik defter başvurusunun yapıldığı ve tarih revizesinin yapılması gerektiği edefter@gelirler.gov.tr adresine elektronik posta gönderilerek bildirilmelidir.

- Bunun ardından GİB e-defter sisteminde yeni nevi için yapılan başvurunun elektronik defter başlangıç tarihi tescil tarihine göre güncellenecektir.

- Bu yeni başvuru ile birlikte mükellefin eski vergi kimlik numarası ve yeni kimlik numarası olmak üzere iki adet e-defter hesabı olacağından, mükellef nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihten önceki ay kesrine ait eski unvan ve vergi kimlik numaralı defter ve beratını oluşturması gerekmektedir. Oluşturulan defterlerin tarih aralığı, mükellefin eski unvanına ilişkin hesap döneminin son ayına tekabül edeceğinden beratlar GİB e-Defter uygulamasına, Kurumlar Vergisi beyannamesinin (Hesap döneminin başından, nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihe kadar ki hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi) verildiği ayın son gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği) gönderilmelidir.

- Bu gönderim yapıldığında da edefter@gelirler.gov.tr adresine bilgilendirme yapılmalıdır.

- Nevi değişikliğinden önceki döneme ait son beratların gönderilmesi ile eski vergi kimlik numaralı e-defter kullanıcı hesabı GİB tarafından kapatılacak ve mükellef nevi değişikliği sonrasında açılan yeni kullanıcı hesabı ile elektronik ortamda beratlarını iletmeye devam edebilecektir.

- Ayrıca nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki ay kesrine ait yeni unvan ve vergi kimlik numaralı defterlerin oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler) beratların GİB e-Defter Uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir.

e-Arşiv fatura nedir? 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.

E-posta ile nasıl faks gönderebilirim?

Akıllı telefonunuz ya da bilgisayarınız ile internete bağlanabildiğiniz her yerden faks göndermeniz mümkündür. Tıpkı e-posta gönderir gibi, yeni bir e-posta penceresinde “gönderilecek adres kısmına ülke kodu ile beraber “alıcınınfaksnumarası@SanalFax.com” (örn: 90212XXXXXXX@SanalFax.com) yazmak ve dilediğiniz biçimde içerik ya da eklenti girmek yeterlidir. E-posta içeriğiniz boyutuna bağlı olarak en az 1 sayfa, eklentileriniz ise sayfasına bağlı olarak en az 1 sayfa şeklinde ücretlendirilir.

Göndermiş olduğunuz e-posta, SanalFax sunucularına ulaşarak işlenir ve alıcıya iletilir. İlk seferde iletilemeyen fakslar, otomatik olarak tekrar denenir. Tekrar deneme sonucunda iletilemeyen fakslar başarısız olarak kabul edilir ve size raporlanır. İletilemeyen hiçbir faks ayrıca ücretlendirilmemektedir. İletim raporu, faksınız iletildiği an size e-posta olarak gönderilir.

İhracatta e-Fatura sisteminde dövizli olarak fatura düzenlenebilecek mi? Kur nasıl belirlenecek?

Hali hazırda e-Fatura portalında dövizli fatura kesilebiliyor. Fatura üzerinde yazan kur, döviz bilgisi ve ihraç tarihinde farklılıklar olabilir. Burada esas olan Deftere kayıt bilgisidir. Fatura üzerinde değişiklik yapılamıyor olacak ama defter kayıtlarına doğru bir şekilde kayıt yapmak zorunda olacaksınız.

Yeni sistemde yurtdışındaki firmalara nasıl fatura kesilecek? Kur nasıl belirlenecek? 

Fatura kesilen ülke mevzuatına göre şekillenecek, o ülke mevzuatında kağıt fatura talep ediliyor ise e-Fatura’nın kağıt çıktısını kaşe veya damga basarak verebileceksiniz. Ancak birçok Avrupa ülkesi elektronik faturayı kabul ediyorlar, onlar muhtemelen e-posta olarak gönderdiğiniz belgeyi kabul ediyor olacaklardır.

Kontrol Paneli üzerinden nasıl faks gönderebilirim?

E-posta adresinize tahsis edilen hesap ve parola bilgileriyle internete bağlanabildiğiniz her yerden faks göndermeniz mümkündür. Size verilen parola ile Sanal Fax Kontrol Paneli’ne giriş yaptıktan sonra, “Yeni Faks” butonuna tıklayarak alıcının faks numarasını yazmanız ve dilediğiniz biçimde faks başlığını ve içeriğini girmeniz yeterlidir. Faksınızı dosya ekleyerek gönderebilir, buna göre dosyanızın sayfa sayısına göre en az 1 sayfa, faks kapağı ise boyutuna bağlı olarak en az 1 sayfa şeklinde ücretlendirilir.

Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir ileyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapabileceklerdir. 

e-Fatura’dan yaralanmadan e-Arşiv Faturadan yararlanabilir miyim? 

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Nasıl faks alabilirim? Bana gelen faksları nasıl görebilirim?

E-posta gönderip alabildiğiniz her cihazdan, her zaman her yerde faks alabilir, gelen fakslarınızı görebilirsiniz. E-posta adresinize tahsis edilen ve “0850” ile başlayan size özel faks alım numarasını, size faks göndermek isteyen kişilere vermeniz yeterlidir. Size gönderilen tüm fakslar, güvenli bir haberleşme ağı üzerinden e-posta adresinizi tanımlandığınız bilgisayarınıza veya e-posta adresinizin gelen kutusuna TIFF veya PDF formatında ulaştırılmaktadır. Böylece e-postalarınıza erişebildiğiniz her an her yerde fakslarınızı alabilir ve onları dijital formatta gelen kutunuzda saklayabilirsiniz. Fakslarınız sadece sizin veya istediğiniz kişilerin e-posta adreslerine ulaştırılacağı için faksların gizliliği sağlanmış olur.

Gümrük beyannamesinin ekinde birden fazla fatura olabilir mi?

Bir fatura birden fazla gümrük çıkış beyannamesine konu olamaz ancak bir gümrük çıkış belgesi ekinde birden fazla fatura olabilir.