Kalite Politikamız

ePlatform Bulut Bilişim A.Ş olarak Ulusal ve uluslararası standartlara, gelişen teknolojik gelişmelere ve müşteri taleplerine uygun; kalite düzeyini sürekli yükselterek hizmeti en iyi standartlarda vermeyi hedeflemektir.

Hizmet ve proseslerin sürekli iyileştirme ilkesi ile kalite seviyesinin yükseltilmesi ve bu doğrultuda kalite güvence sisteminin sürekli gözden geçirilerek kontrol altında tutulması,

Çalışanlarımızın kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması,

Organizasyonumuzun bilgi güvenliği ile uyumlu olması, bu çerçevede bütün tedbirlerin alınmasıdır.

Hedefimiz, kaliteyi bir amaç olarak benimseyip kalitenin kontrolünü değil, hizmetin sürekliliğini sağlamaktır.

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.