Vergi Usul Kanunu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Yayınlandı ve  gib.gov.tr Adresinde Duyuruldu.

Söz konusu güncel tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir;

https://www.gib.gov.tr/elektronik-defter-genel-tebligi-sira-no-1nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sira-no-3-resmi