Medyasoft, Özel Entegratörler Kurulu Toplantısına Katıldı

Medyasoft, Özel Entegratörler Kurulu Toplantısına Katıldı

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörlüğü ile Özel Entegratörler Kurulu 1. Toplantısı Yapıldı.

Özel Entegratör firmaların katılımı ile gerçekleştirilen kurul toplantısında e-Dönüşüm Sektöründe standardizasyonun oluşturulması, GİB ile Özel Entegratör ilişkilerinin düzenlenmesi ve ilerde duyurulacak tebliğler öncesinde bilgi alış verişinin sağlanması gibi konu başlıkları konuşuldu.

                                                                                                                                                  Moderatörlüğünü BThaber Yayın Koordinatörü Sn. Ayhan Sevgi yaptığı toplantıya Gelir İdaresi Başkanlığı GİB Grup Başkanı Sn. Abdullah Kiraz ve Sn. Engin Uysal da toplantıya katılarak, e-Dönüşüm süreçleri hakında soruları cevapladı ve Entegratörlerin sektörde edindiği tecrübeler ile ilgili notlar alarak sürecin iyileştirilmesi için birlikte hareket edebileceklerini belirttiler.

Medyasoft adına toplantıya katılan ve söz alan e-Dönüşüm ve BT Çözümleri Yöneticisi Taylan Portakaldalı, edinilen tecrübeler doğrultusunda e-Dönüşüm sektöründe karşılaşılan problemler ile ilgili detayları aktararak iyileştirme önerilerini yetkililere sundu.

Toplantının sonunda iletişimin geliştirilmesi ve sektörel düzenlemeler için toplantıların düzenli aralıklarla devam etmesine karar verildi.