İhracatta e-Fatura Uygulama Zorunluluğu 01.07.2017 Tarihine Ertelendi.

İhracatta e-Fatura Uygulama Zorunluluğu 01.07.2017 Tarihine Ertelendi.

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin 475 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlandı.

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü, 15/12/2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değiştirilmiştir.

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

TARİH  : 15/12/2016
SAYI  : 475
RESMİ GAZETE NO  : 29919
MEVZUAT TÜRÜ  : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
YAYINLANMA TARİHİ  : 15/12/2016
GEÇERLİLİK TARİHİ  : 15/12/2016
AÇIKLAMA  : e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerimizin ihracat ve yolcu beraberi eşya faturalarının e-Fatura olarak düzenlenebilmesine esas itibariyle 1/1/2017 itibariyle başlanabilecek olmakla birlikte zorunluluğun 1/7/2017 tarihinden itibaren başlatılması ve bu tarihe kadar e-Fatura yanında kağıt fatura ile de ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi imkanının sağlanması bakımından, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 3’üncü bölümü yeniden düzenlenerek değiştirilmiş ve zorunluluk başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak belirlenmiştir.
 

İlgili tebliğ için tıklayınız.