İhracat e-Fatura Canlı Ortam Kullanımına İlişkin Duyuru Yayınlandı!

İhracat e-Fatura Canlı Ortam Kullanımına İlişkin Duyuru Yayınlandı!

Bilindiği üzere, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı işlemleri kapsamında düzenlenecek faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte uygulamaya geçiş için zorunluluğun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, ihracat faturası düzenlemek isteyen e-Fatura kullanıcılarının sisteme kolay uyum sağlamalarını teminen 24/2/2017 tarihi itibariyle Gümrük ve Ticret Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında sistem entegrasyonu tamamlanmış ve siz değerli mükelleflerimizin hizmetine sunulmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu tarih (24/2/2017) itibariyle dileyen mükelleflerimiz ihracat işlemleri kapsamında kağıt fatura veya e-Fatura düzenleyebilecekler ve bu sayede 1/7/2017 tarihinde başlayacak zorunluluk öncesi sisteme adapte olabileceklerdir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.