e-İrsaliye’ye Geçiş Zorunluluğu Getiriliyor!

e-İrsaliye’ye Geçiş Zorunluluğu Getiriliyor!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’ne dair e-Fatura kullanıcılarının 01.01.2019 tarihi itibari ile e-İrsaliye’ye geçişlerini zorunlu hale getiren Tebliğ Taslağı yayınlandı.

E-dönüşüm uygulamalarının hayatımıza girmesinden sonra, yeni düzenlemeler de devlet tarafından hayata geçirilmeye başladı. Bu uygulamalardan bir tanesi de e-irsaliye uygulamasıdır. E-irsaliye 2018 yılında yayımlanan değişiklik taslağıyla, e-fatura kullanıcılarının artık elektronik ortamda irsaliye düzenlenmesine geçişi zorunlu hale getirecek.

Yazının devamı için tıklayınız.