Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

e-Arşiv Faturasını veya e-Faturayı irsaliye olarak kullanmak mümkün mü?

Mevzuatta buna ilişkin açıklamalar yapılmış durumda, ancak e-İrsaliye değil. Fatura belgesi irsaliye yerine geçen belge olarak belirlenmiş. İrsaliye yerine geçer kuralı 433 ve 397 numaralı tebliğde açıklanmış durumda.

Sistemin içerisinde bazı ihracatlarımızı elektronik fatura yapabilir miyiz? Mevcut sistemimizi devam ettirerek bir kısım ihracatımızı 30 Haziran 2017 tarihine kadar sistemimizi kurabilmek için e-Fatura yapabilir miyiz?

Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e-Fatura olarak başlayabilir, bir kısım faturalarınızı ise işlemin zorluğu, gümrük müşavirini yetkilendiremediğiniz durum gibi pek çok sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı faturalarını e-Fatura olarak düzenlemek zorundasınız.

e-Fatura sadece kayıtlı kullanıcılar arasında veri akışını sağlamaktaydı yalnız ihracatta müşterilerimizin böyle bir durumu söz konusu değil, nasıl açıklayacağız? 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sanal olarak yurtdışındaki müşterinin ikinci alıcısı gibi tanımladık. Yurtdışındaki müşterinin yanında Gümrük Ticaret bakanlığı alıcı olarak tanımlandığı için Gümrük Ticaret Bakanlığı kayıtlı kullanıcı pozisyonuna düşüyor. Yurtdışındaki müşteriye harici yollardan ulaştırıyor olacaksınız.

Fatura kesim işlemini gümrük müşavirliklerimi gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?

Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz. Tamamen hukuki sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturaları sadece o gümrük müşavirine fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.

e-Faturaya geçmiş mükellef için maddi açıdan yüklü bir maliyete neden oluyor. Düzenlenen her satış / alış faturası tamamen maliyet. GİB olarak tüm mükellefler bu uygulamaya zorunlu tutuluyor. Her şey elektronik ortamda şirket tarafından gerçekleşiyor ise bu uygulamanın ücretsiz olarak verilmesini istiyoruz. Yeni bir uygulamaya geçerken diğer taraftan bir Pazar oluşturulmaması gerekiyor.

Mevcut portal sisteminin kullanımına devam edilebilecek. Bütün mükellefimizin ERP sistemlerine kamu idaresi olarak Gelir İdaresi Başkanlığının eş anlı bir senkronizasyon mümkün değil. Her mükellefin kendi alt yapısı ve kullandığı sistemler farklı bu nedenle asgari düzeyde bir ihracat faturasında bulunması gerekenleri kapsayacak şekilde bir portal uygulaması GİB tarafından sunuluyor. Maliyetine katlanmak istemeyen işletmeler GİB Portalinin kullanımını sağlayabilir. Ancak daha kaliteli bir hizmet almak isteyen mükelleflerimiz özel entegratörler üzerinden hizmeti alabilirler.

Çeki listesinin e-Faturanın ekinde gönderilmesi zorunlu mudur?

Hayır, zorunlu değil. Çeki listesinin hangi hallerde düzenlenip verileceği mevzuatlarca belli. Çeki listesinin ihracatta kullanılacak e-Fatura ile doğrudan ilişkilendirilmesi de söz konusu değil.