Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

UNECE’nin yayınladığı EDFACT ödeme şekillerinin açıklamasının Türkçe broşür yayınlanacak mı?

Bu bilgilerin hepsi resmi başlangıç tarihine kadar yayınlanacaktır.

Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?

İhracatta e-Faturaya dahil değil, sadece kati ihracatlara ilişkin ve TaxFree satışlara ilişkin düzenlenen faturaların e-Fatura olarak uygulamaya alınacaktır. Diğer uluslararası ticaret şekilleri henüz bu sisteme sisteme dahil edilmedi.

10. Ayda işlemi tamamlanmış GÇB’nin intaç tarihi sistemde (VEDOP) işlemi tamamlanmış görünüyor intaç tarihi hala yok, bu durumda ne yapılması gerekiyor?

Arızi işlemler, muayene işlemleri, idari araştırmaya konu olmuş bir işlem diğer beyannamelerden ayrı tutulup, onun kapanma işlemi yapılmayacağı için intaç tarihi olmayacak. İntaç tarihi olmayacağı için e-Faturayla ilişkilendirip bilginin dönmesi ne VEDOP’a ne de faturayı düzenleyene söz konusu olmayacak.

E-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKN’si olmadığından bu işlem nasıl yapılacak?

Bu alana Gümrük Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılacak. 

E-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde mi?

Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı alınmasına gerek yok.

İnşaat üretimi sektöründe yükleme bitmeden tonajlar beli olmadığından yükleme tamamlandığında tonaj farkları için yeni e-Fatura düzenlenmesi gerekecektir. Bu durumda GÇB tarihi ile uyumlu olabilmesi için e-Fatura tarihi geriye dönük olabilecek mi? E-Faturaya istediğimiz tarihi verebilir miyiz?

e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yok, e-Fatura görüntüleyici dahi e-Faturanın ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmeli.

Geriye dönük e-Fatura kesilemediği takdirde gemi yüklemesi akşam saatlerinde ya da hafta sonu biterse ilk iş günü yeni bir e-Fatura düzenlenebilecektir. Bu durumda gemi beklemede kalır. Demoraj ve benzeri masraflar oluşur.

e-Fatura’nın açıklama alanına not yazılarak (ilk faturanın reddedildiği belirtilerek) tekrar düzenlenebilir.

İlk ihracat e-Fatura miktarının yükleme sonrasında fazla kalması durumunda müşteriden (iade fatura alınması zamanla ilgili sorunlar yüzünden zor olacaktır. Bu talebin kaldırılması daha uygun olmaz mı? İlk ihracat e-Faturada 1.kalem fazla yüklenmiş, 2.kalem mal eksik yüklenmiş olsun, yükleme bitiminde eksik yüklenmiş 2.kalem için ret yanıtı gönderilecektir. Bu durumda 1. Kalem malın fazla miktarını hem de ret yiyen 2.kalem malın gerçek miktarını aynı anda tek bir faturada kesebilecek miyiz?

Fatura tamamen reddedilecek, yeni doğru içerikli fatura kesilecek.

İhracat faturalarındaki zorunlu alanları her mükellef sağlamıyor, örneğin otomobil ihracatında paket yok. Bu alanlardaki zorunluluk kalkacak mı? Ne düşünülüyor?

Zorunluluk yok, paket kontrolü yapılmayacak.

e-İrsaliye ile e-Faturada ve e-Arşiv ilişkisi nasıl olacak? e-Faturada e-İrsaliye mevcut mu, kontrolü olacak mı?

İlk etapta kontrol olmayacak, adaptasyon süreci sonrasında kontroller sağlanacak.