Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Firma için birden fazla portal kullanıcısı ve mali mühür yaratılabilir mi?

İstenilen sayıda mali mühür alınabilir, ancak sistemde aynı anda sadece bir kullanıcı olabilir. İkinci kullanıcı sistemi kullanmak istediğinde birinci kullanıcıyı devre dışı bırakır.

Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında gerçekleştirilen ihracatlar için yeni bir format oluşturulacak mı?

Belirtilen işlem gümrük çıkış beyannamesine tabi değil, normal süreci devam ediyor. Bu süreç ile ilgili ayrı bir format oluşturulmayacak. Ayrıca bu tür durumlar Ekonomi Bakanlığı’nın yönetiminde olan bir süreç. Sadece GTİP kodlarından dolayı ya da farklı nedenlerle hatalar olabiliyor bunu düzeltme ihtiyacına karşın Ekonomi Bakanlığı ile GİB bir araya gelerek e-Fatura’nın çıktısının alarak fatura üzerinde düzeltme yapar ve kaşelenip dosyaya koyulacağı kararlaştırıldı.

Ticari delil teşkil eden yevmiye ve kebir defterleri e-Defter uygulaması kapsamında bilirkişi ve mahkemelere nasıl ibraz edilecek?

Elektronik ortamda ibraz edilecek, defterlerin hukuki geçerliliği ancak elektronik ortamda ibraz edildiğinde sağlanabiliyor. Bu nedenle elektronik ibraz ve elektronik saklama geçerli olacak.

Buyer Customer Party alanındaki firma ID'sini firmalar/mükellefler nereden elde edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl hareket edilecek?

Bu ID zorunlu değil, bilinmiyor ise bu alan boş geçilebilir. Buyer Customer Party alanı yurtdışındaki firmayı ifade ediyor. Yurtdışındaki firmanın firma ıd’si gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN’ye karşılık gelen numaradır.

GTB'den gelen 23 haneli referans numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak kullanıcılara iletilebilir mi?

Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek.

İhracat faturalarını kesip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı?

Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul cevabı ile ilgilisine dönerken intaç tarihi ile birlikte dönecek.

İhracatta e-Fatura kesmeye başlayan firma 01.07.2017 tarihine kadar kağıt faturada kesebilir mi? 

Evet, 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura kesilebilir.

UNIFACT zorunlu alanların TÜRKÇE listelerini ve açıklamalarına hangi kaynaktan ulaşabiliriz?

Bu bilgilerin hepsi resmi başlangıç tarihine kadar yayınlanacaktır.

E-Fatura sisteminde 23 haneli bir sayıdan bahsediliyor ancak bunun farklı bir platformdan alınması gerektiği belirtilmiş, bu konu ile ilgili ayrıntı ne zaman bildirilecek hangi platform üzerinden firmalar bu 23 haneli sayıya ulaşabilecek?

Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecek, mevcutta gümrük müşavirleri bu tek pencere sistemindeki gibi bu rakama ulaşabilecek.

Zorunlu alanda bulunan “teslim şekli” yayımlanan tebliğde eski versiyonu olarak bulunuyor. Güncel INCOTERM 2010 listesi kullanılmamış. Örneğin, DAP~DDU olarak geçiyor. Düzeltilecek mi?

Bu alanlar güncellenecek.