Çevre Politikamız

ePlatform Bulut Bilişim A.Ş olarak ürünlerimizin çevreye etkisini ve çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla devamlı ölçme izleme yapılmasını uygulanmaların devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsam içerisinde firmamız ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, müşteriler için sürekliliğin sağlamayı hedeflemiştir.