Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 454, 433, 487 Sıra Nolu Tebliğler İle Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları Güncellendi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 454, 433, 487 Sıra Nolu Tebliğler İle Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları Güncellendi