e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU yayınlanmıştır!

e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU yayınlanmıştır!

Kılavuz, Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-Fatura sistemine entegre edecek ve uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Katma Değer vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca "yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yönetimini" seçen mükellefler için uygulanacaktır.
“yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini” seçen mükellefler

Kılavuzda mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracu faturalarının elektronik olarak, e-Fatura sistemindeki işleyişi ve iş akışı açıklanmış, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturasında olması gereken ek bilgiler ve kurallar açıklanmıştır.

İlgili duyuru için tıklayınız.